O gradu

Novi Sad je administrativni, privredni, kulturni, naučni i turistički centar AP Vojvodine, drugi grad po veličini u Srbiji.
Novi Sad ima veoma povoljan geografski položaj - nalazi se na važnim saobraćajnim koridorima, što obezbeđuje značajne komparativne prednosti.
Novi Sad ima drumsku, železničku i rečnu vezu sa okruženjem. Mesto je sticanja i povezivanja mreže magistralnih kopnenih saobraćajnica na pravcima:
- Severoistočna i Istočna Evropa, prema Bliskom i Dalekom Istoku;
- Srednja i Severna Evropa, prema jadranskim lukama.
Kroz grad prolazi saobraćajni koridor br. 10 koji na svom osnovnom pravcu od Salcburga do Soluna povezuje osam, a uključujući krake, još šest država. Koridor br. 7 ili Dunavski koridor vodenim putem, preko Dunava, povezuje zemlje zapadne Evrope sa Crnim morem. Plovnim malim kanalom Novi Sad je povezan sa sistemom kanala Dunav - Tisa - Dunav koji omogućava saobraćajne veze plovnim putem i to uzvodno do Srednje Evrope i nizvodno prema Crnom moru. Novi Sad se nalazi na 1.255 km toka, na sektoru Grada teče široko, kroz ravnicu, gradeći mnogobrojne ade, rukavce i sprudove.
grad_2

 

grad_1

Pozicioniran na Dunavu, sa Tvrđavom iz XVII veka, na raskršću najvažnijih saobraćajnica, u blizini Fruške gore sa 17 kulturno-istorijski važnih manastira, sa salašima u neposrednoj okolini, atraktivnim starim gradskim jezgrom, mnogobrojnim muzejima, prestižnim Novosadskim sajmom, i kao domaćin brojnih svetski poznatih festivala i manifestacija, Grad Novi Sad poseduje svu potrebnu raznolikost ponude neophodnu jednom savremenom turističkom centru koji želi i može da ostvari zapaženije mesto na turističkoj mapi sveta.

Novi Sad je od 2006. godine, član Evropskih gradova turizma (EUROPIAN CITIES TOURISM). Tokom 2008. godine posetilo ga je 97.008 turista, što predstavlja 4,20% od ukupnog broja turista u Republici Srbiji. Na pristanu u Novom Sadu, samo u 2008. godini pristalo je oko 500 brodova, od toga 250 stranih, sa oko 35.000 putnika. Uz to, Poljoprivredni sajam svake godine ima oko 300.000 posetilaca, dok muzički festival EXIT okupi 150.000, od čega značajan deo takođe čine stranci.

Od brojnih turističkih vrednosti izdvajamo:

  • DUNAV
  • PETROVARADINSKA TVRĐAVA
  • STARO GRADSKO JEZGRO
  • FRUŠKA GORA sa MANASTIRIMA
  • SALAŠI
  • NOVOSADSKI SAJAM